Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Versija neįgaliems | Struktūra | Pagalba
Prisijungti
Elektroninio archyvo informacinė sistema
Pradžia > Aprašų paieška
Fondo aprašas
K-4. Lietuvos kareivių motinų sąjunga (LYA)
Lietuvos ypatingasis archyvas
1991--2001 m.
apyrašas - 2
apskaitos vnt. - 346
Lietuvos kareivių motinų sąjunga
Lietuvos kareivių motinų sąjunga (1991 m. lapkričio mėn. – veikla tęsiama).

Lietuvos kareivių motinų sąjunga (toliau – Sąjunga) yra savarankiška visuomeninė organizacija, įsteigta 1991 m. lapkritį, jos įstatai įregistruoti tų pačių metų gruodį.

Pagrindiniai Sąjungos veiklos tikslai yra nuo 1945 m. liepos iki 1991 m. gruodžio sovietinėje armijoje (toliau – SA) žuvusių, sužalotų ar kitaip nukentėjusiųjų Lietuvos jaunuolių motinų ar kitų artimųjų, taip pat pačių SA nukentėjusiųjų asmenų telkimas bendrų problemų sprendimui, Lietuvos sovietinės okupacijos pasekmių likvidavimui ir istorinės tiesos atkūrimui, visų 1945–1991 m. SA žuvusiųjų Lietuvos jaunuolių atminimo įamžinimas ir visokeriopos pagalbos teikimas SA sužalotiems asmenims bei SA žuvusiųjų asmenų tėvams.

Iki 1992 m. birželio Sąjungos veiklai vadovavo taryba ir koordinacinė taryba, atlikusi vėlesnio Sąjungos prezidiumo funkcijas. 1992–1999 m. Sąjungą (būstinė – Baisogaloje) sudarė Prezidiumas, Revizijos komisija ir miestų bei rajonų iniciatyvinės grupės. 1996 m. organizacija telkė per 3000 tikrųjų narių (SA žuvusių ar suluošintų asmenų motinų, tėvų, žmonų ir kt. artimųjų). Iki 2000 m. Sąjungos pirmininkė buvo Birutė Kairienė.

1991–1999 m. Sąjunga rinko ir sistemino duomenis apie SA žuvusius ir sužalotus Lietuvos jaunuolius, rūpinosi sužalotų tarnybos SA metu ir susirgusių likviduojant Černobylio atominės elektrinės (1986 m.) padarinius asmenų bei SA žuvusių jaunuolių šeimų narių socialinėmis reikmėmis, kartu su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija rengė SA sužalotų (susirgusių) asmenų gydymo dokumentaciją, bendradarbiavo su Lietuvos ir užsienio visuomeninėmis organizacijomis, teikė siūlymus Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei dėl įstatymų bei įstatymų pataisų, įtvirtinančių papildomas socialines garantijas SA nukentėjusiems asmenims ir jų artimiesiems, dalyvavo visuomeninėje, šviečiamojoje ir kt. veikloje.

Sąjunga savo veiklą tęsia, dabartinis Sąjungos pavadinimas – visuomeninė organizacija „Lietuvos kareivių motinų sąjunga“.

Sąjungos suvažiavimų bei Sąjungos Prezidiumo posėdžių protokolų kopijos, Sąjungos susirašinėjimo su įstaigomis, organizacijomis bei asmenimis kompensacijų tarnybos sovietinėje armijoje metu nukentėjusiems ar jų artimiesiems skyrimo ir kitais klausimais dokumentai, dokumentai (dokumentų kopijos) apie kompensacijų išmokėjimą asmenims, sužalotiems tarnaujant sovietinė armijoje ar dalyvavusiems likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, ir asmenims, kurių šeimų nariai žuvo tarnaudami sovietinėje armijoje ar mirė dėl dalyvavimo likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius.
lietuvių, rusų
Lietuvos ypatingasis archyvas dokumentus 1997-09-29 perėmė iš Lietuvos kareivių motinų sąjungos.
Fondas papildytas 1998–1999 m., 2013 m. Galimas fondo papildymas.
Yra ribojimų dokumentams
mašinraštis, ranka rašyti dokumentai
apyrašas, rodyklė
karo prievolė, visuomeninės organizacijos
 Prašome palaukti...