Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Versija neįgaliems | Struktūra | Pagalba
Prisijungti
Elektroninio archyvo informacinė sistema
Pradžia > Aprašų paieška
Fondo aprašas
K-10. Lietuvos TSR valstybės saugumo komiteto (KGB) agentų ir kandidatų į agentus bylos (LYA)
Lietuvos ypatingasis archyvas
1940--1991 m.
apyrašas - 3
apskaitos vnt. - 135
Lietuvos TSR valstybės saugumo komitetas (KGB)
Valstybės saugumo departamentas (VSD) prie Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos (VRM)–vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) (1940 m. liepos mėn.–1940 m. rugsėjo mėn.);

Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariato Valstybės saugumo valdyba (UGB) (1940 m. rugsėjo mėn.–1941 m. balandžio mėn.);

Lietuvos TSR valstybės saugumo liaudies komisariatas (NKGB) (1941 m. balandžio mėn.–1941 m. birželio mėn., 1944 m. liepos mėn.–1946 m. kovo mėn.);

Lietuvos TSR valstybės saugumo ministerija (MGB) (1946 m. kovo mėn.–1953 m. kovo mėn.);

Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerija (MVD) (1953 m. kovo mėn.–1954 m. balandžio mėn.);

Valstybės saugumo komitetas (KGB) prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1954 m. balandžio mėn.–1978 m. rugsėjo mėn.);

Lietuvos TSR valstybės saugumo komitetas (KGB) (1978 m. rugsėjo mėn.–1991 m. rugpjūčio mėn.).

1941 m. balandžio 1 d. LTSR vidaus reikalų liaudies komisariato Valstybės saugumo valdybos pagrindu buvo įsteigtas LTSR valstybės saugumo liaudies komisariatas, kurio veiklą nutraukė 1941 m. birželio pabaigoje prasidėjęs Vokietijos ir TSRS karas.

Lietuvos antrosios sovietinės okupacijos pradžioje (1944 m. liepos mėn.) Vilniuje atkurtas TSRS valstybės saugumo žinybos LTSR padalinys iš pradžių veikė kaip LTSR valstybės saugumo liaudies komisariatas, o nuo 1946 m. kovo pabaigos – kaip LTSR valstybės saugumo ministerija.

1953 m. kovo mėn. panaikinus TSRS valstybės saugumo ministeriją, nuo to mėnesio pabaigos iki 1954 m. balandžio pradžios visi buvę LTSR MGB padaliniai veikė inkorporuoti į LTSR vidaus reikalų ministerijos struktūrą.

1954 m. balandžio 7 d. LTSR MVD dalies (buvusios LTSR MGB) pagrindu buvo įsteigtas Valstybės saugumo komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, kuris nuo 1978 m. rugsėjo 14 d. veikė kaip Lietuvos TSR valstybės saugumo komitetas.

Svarbiausios Lietuvos TSR KGB funkcijos buvo Lietuvos gyventojų antisovietinės veiklos išaiškinimas („politinė kontržvalgyba“), Lietuvos inteligentų, jaunimo ir visų konfesijų dvasininkų bei tikinčiųjų visuomeninės veiklos kontrolė („ideologinė kontržvalgyba“), išeivijos lietuvių šnipinėjimas bei kompromitavimas („užsienio žvalgyba“) ir Lietuvos komunistų partijos bei jos vietos padalinių vadovybės apsauga. Komitetas vykdė Lietuvos gyventojų represijas ir politinį persekiojimą, 1991 m. prisidėjo prie Lietuvos komunistų partijos ir sovietų okupacinės kariuomenės bandymų nuversti Lietuvos Respublikos valstybės valdžią.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas 1991 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. I-1689 „Dėl Sovietų Sąjungos karinių-represinių struktūrų Lietuvoje“ oficialiai nutraukė TSRS KGB Lietuvos padalinio veiklą.

LTSR KGB agentų ir kandidatų į agentus bylų fondui priskirtų bylų sudarytojai yra įvairūs LTSR KGB centrinio aparato bei periferijos padaliniai (1-asis (žvalgybos) skyrius, 2-oji (kontržvalgybos) valdyba, 5-oji (ideologinės kontržvalgybos) tarnyba, Skyrius Klaipėdos miestui ir Lietuvos jūrų baseinui, Skyrius Kauno miestui, Marijampolės m. poskyris, Kretingos r. poskyris ir kt., kurių operatyvininkai dirbo agentūrinį darbą, t.y. užsiėmė kandidatų į KGB agentus (patikėtinius, agentų atvykimo butų laikytojus ir kt.) atranka, tyrimu ir verbavimu, KGB agentų mokymu, „ideologiniu auklėjimu“, paskirstymu, išdėstymu ir naudojimu atliekant slaptą KGB dominančių asmenų stebėjimą ar KGB dominančių faktų tyrimą, agentūrinių duomenų tikroviškumo tikrinimu, KGB agentų apskaita ir kt. pan. veikla.

Agentų asmens ir darbo bylos, dokumentų apie agentus ir apie kandidatus į agentus bylos, TSRS KGB ypatingųjų skyrių agentų asmens kortelių šviesos kopijų byla, agentų asmens ir darbo bylų registracijos žurnalai.
rusų
Fondui Nr. K-10 priskirtas bylas Lietuvos ypatingajam archyvui 1996 m. perdavė Buvusio LTSR KGB padalinio archyvinių dokumentų perdavimo komisija, 1999 m., 2011–2012 m. – Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, 2002 m. – Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2005 m. – Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, 2006 m. – Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, veiklos vertinimo tarpžinybinė komisija.
Yra ribojimų dokumentams
Priėjimas prie fondo Nr. K-10 dokumentų naudojimo ribojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
fotografija, mašinraštis, kopijos, ranka rašyti dokumentai
apyrašas, rodyklė
saugumas
 Prašome palaukti...