Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Versija neįgaliems | Struktūra | Pagalba
Prisijungti
Elektroninio archyvo informacinė sistema
Pradžia > Aprašų paieška
Apyrašo aprašas
(Fondas) K-5. Lietuvos partizanų dokumentų kolekcija (LYA)
6. Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės bylų apyrašas Nr. 6.
Lietuvos ypatingasis archyvas
[1945]--1950 m.
Apskaitos vnt. sk.: 35
Apyrašo Nr. 6 dokumentų sudaro Šatrijos rinktinės ir Žemaičių apygardos vadų įsakymai, nurodymai bei kiti direktyviniai dokumentai, partizanų raportai, Šatrijos rinktinės narių paskyrimo raštai, partizanų susirašinėjimo dokumentai, Žarėnų kuopos vadų raportai, įspėjimai, kuopos narių sąrašai, Žarėnų kuopos partizano [Zigmo Tomkaus-Traidenio] [1945] m. rašyto kuopos operacinės veiklos dienoraščio fragmentas ir kiti kuopos vadovybės dokumentai, Žemaičių ir Kęstučio apygardų periodiniai leidiniai, du Lietuvos TSR MVD Telšių apskrities skyriaus, LKP(b) Telšių apskrities komiteto ir Telšių apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto parengti agitaciniai kreipimaisi į gyventojus.
lietuvių
Lietuvos partizanų Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės dokumentus Lietuvos ypatingajam archyvui 2003-09-08 perdavė Zigmas Micevičius, gyvenantis Telšių r. Viešvėnų sen. Sakalų k. Dokumentus išsaugojęs Z. Micevičius (slap. Avikailiukas) buvo Šatrijos rinktinės Janapolės būrio ryšininkas.

Žarėnų kuopos dokumentus 2016-06-03 perdavė R. Jonušas, kuris su broliu, padedant buvusiam Žarėnų kuopos partizanui Adomui Gedvilui-Adžiui, rado užkastus Telšių r. Dievo Krėslo miške (vakariau dabartinės Ryškėnų seniūnijos Krėpštų k.).

Apyrašas papildytas 2017 m.
Daugumos dokumentų fizinė būklė patenkinama, didelė dalis dokumentų sunykę arba išlikę tik jų fragmentai.
mašinraštis, spaudinys, ranka rašyti dokumentai
rodyklė
chronologinis, struktūrinis
LYA F. K-5 ap. 6 pazyma.pdf
LYA F. K-5 ap. 6 rodykle.pdf
LYA F. K-5 ap. 6 santrumpos.pdf
LYA F. K-5 ap. 6.pdf
 Prašome palaukti...