Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Versija neįgaliems | Struktūra | Pagalba
Prisijungti
Elektroninio archyvo informacinė sistema
Pradžia > Aprašų paieška
Apyrašo aprašas
(Fondas) K-5. Lietuvos partizanų dokumentų kolekcija (LYA)
7. Vytauto apygardos Lokio rinktinės Kiaunės rajono bylų apyrašas Nr. 7.
Lietuvos ypatingasis archyvas
1950-02-17–1950-02-28
Apskaitos vnt. sk.: 1
Į apyrašą Nr. 7 įrašytoje byloje yra 4 dokumentai: vokas su Kiaunės rajono smalkos antspaudo likučiais ir užrašu „Slaptas. Faustui“, Kiaunės rajono vado (MGB agento) J. Bulkos-Skrajūno 1950 m. vasario 28 d. nurodymas Nr. 104 Kiaunės rajono vadovybės nariui partizanui Faustui (slap.), Kiaunės rajono vado J. Bulkos-Skrajūno 1950 m. vasario 24 d. laiškas partizanui Faustui ir Kiaunės rajono laikraštėlio „Laisvės spinduliai“ 1950 m. vasario 17 d. numerio rankraštinis nuorašas, kuris Faustui buvo išsiųstas kartu su Skrajūno 1950 m. vasario 24 d. laišku.
lietuvių
Lietuvos ypatingajam archyvui dokumentus 2006-11-14 perdavė Danutė Enčienė. Vokas su dokumentais rastas 2006 m. liepą, rekonstruojant Medinių kaime (Ignalinos r. Linkmenų sen.) esantį gyvenamąjį namą, po jo durų stakta.
ranka rašyti dokumentai
LYA F. K-5 ap. 7 pazyma.pdf
LYA F. K-5 ap. 7.pdf
 Prašome palaukti...