Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Versija neįgaliems | Struktūra | Pagalba
Prisijungti
Elektroninio archyvo informacinė sistema
Pradžia > Aprašų paieška
Apyrašo aprašas
(Fondas) K-5. Lietuvos partizanų dokumentų kolekcija (LYA)
8. Pogrindžio organizacijų, fiktyviai įsteigtų Lietuvos TSR valstybės saugumo ministerijos (MGB), dokumentų bylų apyrašas Nr. 8.
Lietuvos ypatingasis archyvas
1946--1952 m.
Apskaitos vnt. sk.: 7
Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio įsteigimo aktas, Lietuvos laisvės sąjūdžio įsteigimo aktas, Vyriausiojo Lietuvos atstatymo komiteto deklaracija, Lietuvos bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio ir Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto dokumentai, įvairių organizacijų ir asmenų dokumentai, Kovojančios lietuvių tautos vyriausiosios vadovybės leidiniai ir kiti dokumentai.
lietuvių
Apyrašas papildytas 2019 m. Į apyrašą įrašyta nauja byla Nr. 7, suformuota iš 2019 m. priimtų Kovojančios lietuvių tautos vyriausiosios vadovybės dokumentų ir kelių dokumentų, buvusių byloje Nr. 6. Bylas Nr. 4 ir Nr. 6 papildžius naujai gautais dokumentais, jos buvo performuotos.
mašinraštis, ranka rašyti dokumentai
rodyklė
pagal dok. sudarytoją
LYA f. K-5 pazyma_ap8_11.pdf
LYA f. K-5 ap. 8.pdf
LYA f. K-5 ap. 8_rodykle.pdf
 Prašome palaukti...