Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Versija neįgaliems | Struktūra | Pagalba
Prisijungti
Elektroninio archyvo informacinė sistema
Pradžia > Aprašų paieška
Apyrašo aprašas
(Fondas) K-5. Lietuvos partizanų dokumentų kolekcija (LYA)
5. Vytauto apygardos Tigro rinktinės nuolatinio saugojimo bylų apyrašas Nr. 5.
Lietuvos ypatingasis archyvas
1945--1950 m.
Apskaitos vnt. sk.: 120
Į fondo K-5 apyrašą Nr. 5 įrašytose bylose daugiausia yra Tigro rinktinės ir Vytauto apygardos vadų įsakymų, nurodymų ir instrukcijų, partizanų raportų, Tigro rinktinės narių sąrašų, laiškų ir susirašinėjimo dokumentų. Paminėtini partizanų leidiniai, iš sovietų įstaigų paimti partizanų dokumentai, sovietų pareigūnų sudaryti partizanų, stribų ir iš Lietuvos ištremtų asmenų sąrašai. Sisteminant dokumentus, iš svarbesnių dokumentų: partizanų statutų, nuostatų, instrukcijų, įsakymų ir nutarimų, buvo formuojamos atskiros bylos pagal jų turinį. Pranešimai ir raportai, jei tik įmanoma nustatyti jų autorius, sudėti į atskiras bylas pagal autorius. Panašiai buvo stengiamasi susisteminti laiškus ir susirašinėjimo dokumentus: sugrupuoti pagal autorius, sudėti laiškus kartu su atsakymais į juos. Skirtingi partizanų leidiniai taip pat sudaro atskiras bylas.
lietuvių
Lietuvos ypatingajam archyvui 2000 m. sausio mėn. dokumentus perdavė Švenčionių „Nalšios“ muziejus. Dokumentai buvo rasti 1999 m. liepos 15 d. Adutiškio girioje, netoli Baltarusijos sienos, vykdant kelio tiesimo darbus.
2003 m. išleistas Lietuvos partizanų Vytauto apygardos Tigro rinktinės (1945–1950 m.) dokumentų rinkinys.
Po restauravimo dokumentų būklė patenkinama, taip pat yra sunkiai perskaitomų ir visai neįskaitomų dokumentų.
mašinraštis, ranka rašyti dokumentai
rodyklė
nominalinis
LYA F. K-5 ap. 5 pazyma.pdf
LYA F. K-5 ap. 5 rodykle.pdf
LYA F. K-5 ap. 5 santrumpos.pdf
LYA F. K-5 ap. 5.pdf
 Prašome palaukti...