Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Versija neįgaliems | Struktūra | Pagalba
Prisijungti
Elektroninio archyvo informacinė sistema
Pradžia > Aprašų paieška
Apyrašo aprašas
(Fondas) K-5. Lietuvos partizanų dokumentų kolekcija (LYA)
3. Tauro apygardos dokumentų bylų apyrašas Nr. 3.
Lietuvos ypatingasis archyvas
1940--1952 m.
Apskaitos vnt. sk.: 29
Į apyrašą Nr. 3 įrašytos bylos suformuotos iš Lietuvos partizanų bendros vadovybės bei Pietų Lietuvos srities vado dokumentų, Tauro apygardos vadų įsakymų ir nurodymų, kitų šios apygardos štabo dokumentų, rinktinių vadų pasitarimų protokolų, Vytauto, Kęstučio ir Žalgirio rinktinių veiklos dokumentų, partizanų leidinių, 1940–1944 m. veikusių lietuvių antisovietinės ir antinacinės rezistencijos organizacijų dokumentų bei leidinių, taip pat partizanų operacijų metu paimtų ar kitaip įgytų sovietinių įstaigų ir organizacijų dokumentų, neįskaitomų dokumentų, dokumentų fragmentų ir popieriaus lakštų, į kuriuos buvo įvynioti 2016 m. rastieji dokumentai.

2017–2018 m. šiuos dokumentus restauravo Lietuvos centrinis valstybės archyvas, tačiau daugelis jų sunkiai įskaitomi.

lietuvių, rusų
Lietuvos ypatingajam archyvui dokumentus (apie 1800 vnt., daugiau nei 2600 l.) 2016-10-03 perdavė Marijampolės kraštotyros muziejus. Bidonas su dokumentais 2016 m. rugsėjo pradžioje atsitiktinai rastas ariant lauką, esantį tarp dviejų Balsupių k. sodybų (Marijampolės r.).

Lietuvos ypatingajam archyvui dokumentus 2018-04-13 perdavė Kauno regioninis valstybės archyvas. Bidonas su dokumentais 2018 m. balandžio mėn. atsitiktinai rastas miške ties Kauno r. Alšėnų sen. Girininkų I kaimu atliekant sklypų ribų žymėjimo darbus.

2020 m. tvarkant fondo Nr. K-5 „Lietuvos partizanų dokumentų kolekcija“ apyrašo Nr. 3 „Tauro apygarda Geležinio Vilko rinktinė“ dokumentus, nustatyta, kad šio apyrašo bylos suformuotos iš dokumentų kopijų, darytų [ne anksčiau kaip 1994 m.]. Lietuvos partizanų dokumentų kopijos saugomos fonde Nr. K-12 „Lietuvos partizanų dokumentų kopijų kolekcija“, todėl iš Geležinio Vilko rinktinės dokumentų kopijų suformuotos bylos perkeltos į fondą Nr. K-12 ir įrašytos į apskaitą kaip šio fondo Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės dokumentų kopijų apyrašas Nr. 3.

2020 m. iš restauruotų ir sutvarkytų Tauro apygardos Vytauto rinktinės štabo archyvo dokumentų (taip pat dokumentų fragmentų bei likučių) suformavus 22 bylas, o iš Žalgirio rinktinės Dariaus ir Girėno tėvūnijos štabo archyvo dokumentų – 7 bylas, jos įrašytos į Lietuvos partizanų dokumentų kolekcijos Nr. K-5 apyrašą Nr. 3.

Dokumentai yra suskaitmeninti.

Nemažai Vytauto rinktinės veiklos dokumentų ir laikraščių nuo 2018 m. dar saugoma Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejuje Marijampolėje.

mašinraštis, ranka rašyti dokumentai
chronologinis
LYA f. K-5 ap. 3_pazyma.pdf
LYA F. K-5 ap. 3.pdf
 Prašome palaukti...