Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Versija neįgaliems | Struktūra | Pagalba
Prisijungti
Elektroninio archyvo informacinė sistema
Pradžia > Aprašų paieška
Apskaitos vieneto aprašas
(Fondas) K-1. Lietuvos TSR valstybės saugumo komitetas (KGB) (LYA)
(Apyrašas) 58. Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 58
44618/3. Ramanausko Adolfo, Liudviko baudžiamoji byla.
Lietuvos ypatingasis archyvas
1956-10-12--1991-05-13
l.: 7375
lietuvių, rusų
Dokumentai yra mikrofilmuoti ir suskaitmeninti.
mašinraštis, daiktiniai įrodymai, ranka rašyti dokumentai
katalogas
 Prašome palaukti...